ἄδις

ἄδις
Grammatical information: ?
Meaning: ὡς Άπίων, ἀθρόοι, η ἐσχάρα H.
Origin: LW [a loanword which is (probably) not of Pre-Greek origin] Mac.
Etymology: In the meaning ἀθρόοι prob. a mistake for ἅλις. As ἐσχάρα Macedonian (= Lat. aedes), v. Blumenthal IF 49, 179.
Page in Frisk: 1,21

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • κρυφάδις — (Α) επίρρ. βλ. κρυφάδην. [ΕΤΥΜΟΛ. < κρύφα + επιρρμ. κατάλ. άδις (πρβλ. φυγ άδις, χαμ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • μιγάδις — (Μ) επίρρ. μιγάδην*. [ΕΤΥΜΟΛ. < μίγα + επιρρμ. κατάλ. άδις (πρβλ. κρυφ άδις, φυγ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • φυγάδις — Α επίρρ. φύγαδε*. [ΕΤΥΜΟΛ. Μεταπλασμένος τ. τού επιρρ. φύγαδε, κατά τα επιρρ. σε άδις (πρβλ. μιγ άδις, χαμ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • χαμάδις — και δωρ. τ. χαμάνδις Α επίρρ. (επικ. τ.) στο έδαφος, στη γη, χάμω («φύλλα τὰ μὲν τ ἄνεμος χαμάδις χέει», Ομ. Ιλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < χαμαί + επιρρμ. κατάλ. άδις (πρβλ. κρυφ άδις, μιγ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • οίκαδις — οἴκαδις (Α) (δωρ. τ.) επίρρ. οίκαδε. [ΕΤΥΜΟΛ. < οἶκος + επιρρμ. κατάλ. αδις (πρβλ. κρυφ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • οκλάδις — ὀκλάδις (Α) επίρρ. οκλαδόν. [ΕΤΥΜΟΛ. < ὀκλάζω* + επιρρμ. κατάλ. άδις (πρβλ. κρυφ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • πτακάδις — Α επίρρ. με φόβο, δειλά. [ΕΤΥΜΟΛ. < πτάκα, αιτ. τού αμάρτυρου *πτάξ (βλ. λ. πτώξ) + επιρρμ. κατάλ. άδις (πρβλ. κρυφ άδις)] …   Dictionary of Greek

 • Ancient Macedonian language — For the unrelated modern Slavic language, see Macedonian language. language name=Ancient Macedonian region=Macedon ( extinct language ) extinct=absorbed by Attic Greek in the 4th century BC familycolor=Indo European fam2= possibly Greek… …   Wikipedia

 • Antiguo idioma macedonio — Este artículo trata del idioma usado en la antigüedad. Para el idioma eslavo moderno, no relacionado, véase idioma macedonio y para su antepasado, véase Antiguo eslavo eclesiástico. Antiguo macedonio ? Hablado en Reino de Macedonia Región Sureste …   Wikipedia Español

 • Древнемакедонский язык — Страны: Древняя Македония Вымер: к III ве …   Википедия

 • Древний македонский язык — Древнемакедонский язык Страны: Древняя Македония Вымер: к III веку до н.э. вытеснен древнегреческим языком Классификация Категория: Языки Евразии Индоевропейская се …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.